Đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án

16:35, Thứ Năm, 11-3-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 514/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án: Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên chuyển mục đích sử dụng 5.882m2 đất của xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, từ đất trồng lúa sang đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê 5.882 m2 đất này để thực hiện dự án Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn với thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/9/2068; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

UBND tỉnh cũng quyết định thu hồi 1.068m2 đất trong tổng diện tích 6.950m2 đất của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên đã được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 05/3/2021 do Công ty trả lại phần diện tích đất thuộc quy hoạch hành lang giao thông Đường tránh Quốc lộ 1A để cho địa phương quản lý. Sau khi hoàn thành việc san lấp mặt bằng tạo lối vào khu đất, Công ty có trách nhiệm bàn giao lại cho địa phương quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định; làm việc với Sở Tài chính để nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định; có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước theo phương án đã lập, thực hiện các nội dung quy định tại Điều 14, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác… (chi tiết văn bản).

Các tin khác