Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH SKY VN thuê đất thực hiện dự án

9:32, Thứ Năm, 11-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và cho Công ty TNHH SKY VN thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, thi công đá Granite.

Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu (http://camlo.quangtri.gov.vn/)

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích phi nông nghiệp tại thửa 52 và 53 – tờ bản đồ địa chính số 46, xã Cam Hiếu để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, thi công đá Granite, cụ thể:

- Diện tích đất có rừng trồng sản xuất 0,4984ha.

- Địa điểm: tiểu khu 777B, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

- Hiện trạng: rừng trồng thuần loài Keo lai do hộ gia đình, cá nhân trồng năm 2004; mật độ bình quân khoảng 2.800-2.900 cây/ha

- Thời hạn chuyển đổi: theo thời gian hoạt động của dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH SKY VN thuê 4.984 m2 đất tại cụm công nghiệp Cam Hiếu (thuộc thửa số 72- tờ bản đồ địa chính số 46 của xã Cam Hiếu) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, thi công đá Granite đến ngày 06/11/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa mà Công ty TNHH SKY VN không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.