Đồng ý cho thuê 5.183 m2 đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Miền Trung

14:43, Thứ Sáu, 5-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Đại Phước Quang (đại diện cho liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Quang và Công ty cổ phần Tư vấn Miền Trung) thuê đất để thực hiện dự án: Trung tâm thương mại Miền Trung.

Một góc thành phố Đông Hà

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty cổ phần Đại Phước Quang (đại diện cho liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Quang và Công ty cổ phần Tư vấn Miền Trung) thuê 5.183m2 đất, thuộc thửa số 115 – tờ bản đồ địa chính số 25 của Phường 1, thành phố Đông Hà để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Miền Trung với thời hạn thuê đất đến ngày 02/02/2068; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 10/7/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 14/01/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty cổ phần Đại Phước Quang (đại diện cho liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Quang và Công ty cổ phần Tư vấn Miền Trung) không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Đại Phước Quang (đại diện cho liên danh Công ty cổ phần Đại Phước Quang và Công ty cổ phần Tư vấn Miền Trung) phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác