Điều chỉnh dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên của Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên

15:10, Thứ Năm, 4-2-2021

Dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận lần đầu ngày 20/9/2019 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2531/QĐ-UBND, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/4/2020 tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1018/QĐ-UBND và chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 02/2/2021 tại văn bản số 253/UBND-CN. Dự án do Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên, có địa chỉ trụ sở tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Theo văn bản số 253/UBND-CN, dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.911 tỷ đồng; công suất thiết kế 48MW; sản phẩm, dịch vụ cung cấp: điện năng với sản lượng điện dự kiến 158,38 triệu KWh; được triển khai thực hiện tại xã Tân Thành, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa với diện tích mặt đất dự kiến sử dụng: đất chiếm dụng có thời hạn 16,46 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha.

Về tiến độ thực hiện dự án: tiến độ hoàn thành nhà máy điện gió Phong Nguyên đồng bộ với tiến độ hoàn thành các trạm 110kV Phong Liệu, trạm 220 kV Hướng Tân, trạm 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo – Đông Hà; dự kiến tháng 5/2021 đến tháng 8/2021 lắp dựng tuabin, tháng 8/2021 đến tháng 10/2021 thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu hoàn thành đóng điện, vận hành phát điện.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 20/9/2019... (chi tiết văn bản).

Các tin khác