Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân

10:17, Thứ Tư, 27-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất có rừng, đất trống quy hoạch lâm nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân (đợt 3).

Ảnh minh họa

Theo đó, diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất có rừng, đất trống quy hoạch lâm nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân (đợt 3) theo Quyết định là 1,7481 ha tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong đó rừng trồng 1,3203 ha (quy hoạch rừng phòng hộ 1,1516 ha, quy hoạch rừng sản xuất 0,1687 ha); đất trống quy hoạch lâm nghiệp 0,4278 ha.

Về thời hạn xin chuyển đổi: đối với diện tích xin chuyển mục đích sử dụng có thời hạn: đến ngày 24/01/2069; đối với diện tích xin chuyển mục đích sử dụng tạm thời: đến khi hoàn thành công trình.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đồng ý cho Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân thuê 18.663 m2  đất của xã Hướng Tân để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân (đợt 3), trong đó, diện tích đất để xây dựng công trình 3.742m2; diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình 14.921 m2.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất tại thực địa mà Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác