Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị giao trả lại một phần diện tích đất đã thuê tại huyện Vĩnh Linh

10:9, Thứ Tư, 6-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3902/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Vĩnh Hòa và thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi 52.906 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý, sử dụng tại xã Vĩnh Hòa và thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương theo phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 12/9/2016, trong đó:

            - Tại xã Vĩnh Hòa: 27.419 m2 đất

            - Tại thị trấn Hồ Xá: 25.487 m2 đất

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 18/5/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/12/2020.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị có nhiệm vụ xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý và thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác