Đồng ý cho Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh thuê đất để thực hiện dự án

13:45, Thứ Ba, 5-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và gia công may mặc xuất khẩu.

Ảnh minh họa

Theo đó, cho Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh thuê 19.425 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong (thuộc thửa số 257 – tờ bản đồ địa chính số 04 của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất và gia công may mặc xuất khẩu với thời hạn thuê đất đến ngày 02/01/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 10/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/12/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Tổng hợp May Phúc Thịnh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác