Cho Công ty Cổ phần Trung Khởi thuê 54.259 m2 đất để thực hiện dự án

14:21, Thứ Tư, 30-12-2020

Một góc thị xã Quảng Trị (ảnh: http://thixaquangtri.quangtri.gov.vn/)

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 3838/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Trung Khởi thuê đất để thực hiện dự án Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi – Hải Lệ.

Theo đó, cho Công ty Cổ phần Trung Khởi thuê 54.259 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Hải Lệ (thuộc thửa số 180, 181 – tờ bản đồ địa chính số 12 của xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) để thực hiện dự án: Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi – Hải Lệ với thời hạn thuê đất đến ngày 03/8/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Trung Khởi không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác