Quyết định thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Gas Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án

8:33, Thứ Năm, 17-12-2020

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3551/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Gas Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chiết nạp gas Quảng Trị.

Cổng chính KCN Nam Đông Hà

Theo đó, thu hồi 7.570 m2  đất của Công ty Cổ phần đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 22/8/2011) tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà (thành phố Đông Hà) để cho Công ty TNHH MTV Gas Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chiết nạp gas Quảng Trị.

Lý do thu hồi đất là do Công ty Cổ phần đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty TNHH MTV Gas Quảng Trị.

Thời hạn thuê đất đến ngày 26/6/2060

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện một số công việc liên quan ... (văn bản kèm theo)

Các tin khác