Cho Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy thuê đất thực hiện dự án

9:0, Thứ Ba, 17-11-2020

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cao dược liệu.

Bản đồ quy hoạch phân lô CCN Cam Thành (KV Tân Trang), ảnh: http://camlo.quangtri.gov.vn

Theo đó, cho Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy thuê 3.009 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Cam Thành, thuộc thửa số 515, tờ bản đồ địa chính số 72 của xã Cam Thành (huyện Cam Lộ) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cao dược liệu với thời hạn thuê đất đến ngày 28/5/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc liên quan ... (văn bản kèm theo)

Các tin khác