Cho phép Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh gia hạn sử dụng đất

15:15, Thứ Ba, 27-10-2020

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh gia hạn sử dụng đất tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh.

Theo đó, cho phép Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh gia hạn sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày 01/4/2019) đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 để hoàn thành dự án Nhà máy may Gio Linh tại Khu công nghiệp Quán Ngang (huyện Gio Linh); lý do gia hạn là dự án của Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh có trách nhiệm nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các công việc liên quan…

(Văn bản kèm theo)

Các tin khác