Cho HTX dược liệu Trường Sơn thuê 3.008m2 đất để thực hiện dự án

16:18, Thứ Ba, 13-10-2020

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu và sản xuất mỹ phẩm.

Bản đồ quy hoạch phân lô CCN Cam Thành (KV Tân Trang). Nguồn ảnh: Cổng TTĐT huyện Cam Lộ

Theo đó, cho Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn thuê 3.008m2 đất tại cụm công nghiệp Cam Thành (thuộc thửa số 515 – tờ bản đồ địa chính số 72 của xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) để thực hiện dự án Nhà máy chiết xuất dược liệu và sản xuất mỹ phẩm với thời hạn thuê đất đến ngày 26/5/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan… (Văn bản kèm theo).

Các tin khác