Cho Công ty TNHH XIKA thuê 4.568 m2 đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến sản xuất nông – lâm sản

14:24, Thứ Năm, 25-6-2020

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản số 1636/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH XIKA thuê đất thực hiện dự án: Nhà máy chế biến sản xuất nông – lâm sản.

Sản phẩm dược liệu tại Quảng Trị (Ảnh minh họa)

Theo đó, cho Công ty TNHH XIKA thuê 4.568 m2 đất tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử (huyện Triệu Phong) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến sản xuất nông – lâm sản với hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn thuê đất đến ngày 06/8/2069. Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Bình Nguyên lập ngày 01/6/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 10/6/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH XIKA không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc liên quan ... (văn bản kèm theo)

Các tin khác