Chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn tại thôn Thượng Phước

15:52, Thứ Năm, 28-5-2020

Với mục tiêu khai thác và cung cấp cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng, dự án Khai thác cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong của Công ty TNHH MTV Lý Len (trụ sở tại thị xã Quảng Trị) đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 03 tỷ đồng, công suất hoạt động 20.000 mcát, sỏi, cuội/năm; diện tích khu vực xin cấp phép khai thác dự kiến 2,16 ha. Thời hạn hoạt động của dự án theo thời hạn cấp phép khai thác khoáng sản (05 năm 03 tháng), dự kiến tháng 10/2020 đưa dự án vào hoạt động.

Dự án Khai thác cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Thượng Phước của Công ty TNHH MTV Lý Len khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn, tăng thu ngân sách và góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương… (Quyết định chủ trương đầu tư kèm theo).

Thanh Nhàn

Các tin khác