Chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Mạnh Linh

8:37, Thứ Hai, 20-4-2020

Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh vừa được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Mạnh Linh, dự án có tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng.

Dự án được triển khai xây dựng tại phường 3, thành phố Đông Hà với diện tích đất dự kiến 40.111m2; sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm đào tạo lái xe mô tô hạng A1, A2 và ô tô hạng B1-1, B1, B2, C và nâng hạng B1 lên B2, B2 lên C; công suất thiết kế đối với mô tô hạng A1, A2 là 30.000 học viên/ năm, đối với hạng B1-1, B1, B2, C là 3.000 học viên/năm.

Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Mạnh Linh thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại phụ lục 1 ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; đồng thời thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ nên được lựa chọn áp dụng một số ưu đãi như: ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, ưu đãi về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Dự kiến đến tháng 6/2022, hoàn thiện và đưa dự án đi vào hoạt động.

(Quyết định số 964/QĐ-UBND đính kèm: QD964)

Các tin khác