Cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hải Lăng thuê 11.390m2 đất để thực hiện dự án

15:32, Thứ Ba, 21-4-2020

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hải Lăng thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Nhà máy chế biến lâm sản.

Theo đó, thu hồi 11.390m2 đất bằng chưa sử dụng, do UBND xã Hải Chánh quản lý để cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hải Lăng thuê để thực hiện dự án: Nhà máy chế biến lâm sản. Thời hạn thuê đất đến ngày 19/7/2068.  Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Lăng lập ngày 16/3/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/3/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hải Lăng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật... (xem chi tiết tại Quyết định số 887/QĐ-UBND kèm theo: QD887).

Các tin khác