ENV Quảng Trị: Đảm bảo cấp điện trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

12:33, Thứ Năm, 2-4-2020

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ an ninh-trật tự xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ không thực hiện cắt điện để công tác trên lưới điện kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Theo đó, Công ty Điện lực Quảng Trị đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện, kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tồn tại trên lưới đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi có sự cố xảy ra; tập trung nhân lực và chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng để có thể khắc phục sự cố xảy ra trong thời gian sớm nhất. Chuẩn bị nhân lực tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

Ông Bùi Minh Hải - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: “Tại 15 địa điểm cách ly tập trung trên toàn tỉnh, các cơ sở y tế và các địa điểm quan trọng khác,  Công ty cũng đã có kế hoạch ưu tiên cấp điện bằng 2 nguồn độc lập hoặc dự phòng bằng máy phát diesel di động và tăng cường trực xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ công tác điều hành của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19”

Nguồn: https://pcquangtri.cpc.vn/

Các tin khác