Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu

15:31, Thứ Ba, 21-4-2020

Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu tại Quyết định số 2529/QĐ-UBND, ngày 20/9/2019. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 2529/QĐ-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; theo đó, điều chỉnh quy mô thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu đã quy định tại Quyết định số 2529/QĐ-UBND… (Quyết định đính kèm).

Xem nội dung Quyết định số 778/QĐ-UBND tại đây: QD778

Các tin khác