Điện lực Đông Hà: Quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Năm an toàn lao động”

21:42, Chủ Nhật, 1-3-2020

Tai nạn lao động nói chung, tai nạn điện nói riêng thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với người lao động, nhận thức rõ về điêu này, trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn trong lao động cho công nhân luôn được lãnh đạo Điện lực Đông Hà quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhỡ, kiểm tra, giám sát và có chế tài thưởng, phạt nghiêm minh, kịp thời. Nhờ vậy, kể từ ngày thành lập đến nay, đơn vị luôn đảm bảo an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, tạo sự yên tâm cho công nhân khi thực hiện công việc được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác hàng năm của cấp trên giao. Kết quả đó đã được lãnh đạo Công ty ghi nhận qua các kỳ sơ kết, tổng kết năm công tác.

Tiếp tục các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đã thực hiện, và triển khai chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị về chủ đề “Năm an toàn lao động” – 2020, lãnh đạo đơn vị đã lập kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 của đơn vị với chủ đề tháng hành động là "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; chỉ đạo các phòng ban, tổ đội, cán bộ an toàn chuyên trách và người lao động triển khai đầy đủ các biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh; tổ chức phổ biến kịp thời đến người lao động các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị về chủ đề “Năm an toàn lao động”. 

Theo đó, đơn vị chỉ đạo phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, cán bộ an toàn chuyên trách, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất thực hiện nghiêm túc công tác giao ban an toàn định kỳ, đột xuất; triển khai kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị sản xuất, công tác đảm bảo toàn lao động ngay từ đầu giờ làm việc hàng ngày tại tất cả các bộ phận lao động trực tiếp. Đối với những phần việc có phân công người kiểm tra, giám sát an toàn, người được giao nhiệm vụ giám sát phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; chỉ đạo xử lý kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện sau kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác khảo sát hiện trường trước khi lập/cấp phiếu công tác. Đối với công nhân trước khi thực hiện công việc phải chuẩn bị đầy đủ trang cụ an toàn, dụng cụ thi công phù hợp, nắm rõ phần việc được giao, khi làm việc trên lưới điện hạ thế không cắt điện, bắt buộc phải sử dụng găng tay cách điện hạ áp; tuyệt đối nghiêm cấm công nhân làm việc mà không có lệnh công tác, phiếu thao tác. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với cán bộ quản lý, người lao động không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, theo trình tự quy trình, biện pháp an toàn đã được quy định.

Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến bộ tiêu lệnh an toàn điện của Tổng công ty đến tất cả người lao động và niêm yết tại các vị trí ở các phòng/ban, tổ, đội sản xuất ở những vị trí thích hợp, dán tiêu lệnh an toàn trên các xe ô tô chuyên dụng thi công, sửa chữa công trình điện, để người lao động hàng ngày trong quá trình sinh hoạt, làm việc nhìn thấy và ghi nhớ để thực hiện, nhắc nhở nhau thực hiện nhằm ngăn chặn các hành vi mất an toàn.

Triển khai kịp thời, có hiệu quả trong việc họp phổ biến, phân tích nguyên nhân, diễn biến các vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại các đơn vị theo chỉ đạo của cấp trên, với yêu cầu 100% người lao động trong đơn vị tham gia. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Duy trì tốt việc sinh hoạt đầu giờ tại tổ, đội sản xuất, để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để người công nhân nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân và cho đồng nghiệp theo đúng quy định. Tại sinh hoạt đầu giờ, người công nhân trước khi đi làm phải được nắm rõ những phần việc, vị trí mình được giao thực hiện, để có sự chuẩn bị đầy đủ về công cụ thi công và biện pháp an toàn.

Với mục đích không để xảy ra tai nạn lao động trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Điện lực Đông Hà sẽ triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về an toàn lao động. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở, kiểm soát và trang bị những kiến thức cần thiết về an toàn lao động cho công nhân; Toàn thể CBCNV đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn thành chủ đề “Năm an toàn lao động” theo Nghị quyết số 713/NQ-EVNCPC, ngày 19/12/2019 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Nguồn: https://pcquangtri.cpc.vn/

Các tin khác