Quyết định cho Công ty TNHH MTV Trang Khiếu thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng

15:40, Thứ Ba, 4-2-2020

Ngày 03/2/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Trang Khiếu thuê đất thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng.

Theo đó, cho Công ty TNHH MTV Trang Khiếu thuê 4.490 m2 đất tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, thuộc thửa số 8 - tờ bản đồ địa chính số 04 của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng.

Thời hạn thuê đất đến ngày 09/12/2069. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Trang Khiếu không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem nội dung Quyết định số 296/QĐ-UBND tại đây: QD296

Các tin khác