Quyết định cho Công ty TNHH Dệt may Thời Đại thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy may công nghiệp

14:55, Thứ Ba, 4-2-2020

Ngày 03/2/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Dệt may Thời Đại thuê đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy may công nghiệp.

Theo đó, cho Công ty TNHH Dệt may Thời Đại thuê 21.000 m2 đất tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, thuộc thửa số 42 - tờ bản đồ địa chính số 01 của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy may công nghiệp.

Thời hạn thuê đất đến ngày 09/12/2069. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Dệt may Thời Đại không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem nội dung Quyết định số 299/QĐ-UBND tại đây: QD299

Các tin khác