Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng để xây dựng công trình

9:54, Thứ Sáu, 14-2-2020

Ngày 13/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng để xây dựng công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh.

Theo đó, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng công trình: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh.

- Diện tích: 31.439m2

- Vị trí địa điểm: tại tiểu khu 552 (tiểu khu 548 cũ) theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Đối tượng: đất rừng sản xuất

- Hiện trạng: rừng trồng năm 1984 và năm 2018 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý

- Thời hạn chuyển đổi: lâu dài

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung Quyết định số 390/QĐ-UBND kèm theo: QD390

Các tin khác