Quyết định chủ trương đầu tư dự án trồng mới cây bưởi da xanh theo hướng bền vững

13:59, Thứ Tư, 19-2-2020

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc cấp quyết định chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư Nguyễn Thị Trinh để triển khai thực hiện dự án “Trồng mới cây bưởi da xanh theo hướng bền vững”, với tổng vốn đầu tư 1.999.140.000 đồng, diện tích đất sử dụng 45.017m2, công suất thiết kế 350-400 cây/ha.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình trồng bưởi da xanh, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai tại địa phương.

Về tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 11/2019 đến tháng 03/2020 hoàn tất các thủ tục đầu tư; môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng; từ tháng 04/2020 đến tháng 09/2020 san ủi, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng…; từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2021 cải tạo đất, trồng cây và đưa dự án đi vào hoạt động.

Dự án trồng mới cây bưởi da xanh theo hướng bền vững thực hiện tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do đó được áp dụng một số ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế nhập khẩu theo quy định.

Xem nội dung Quyết định số 453/QĐ-UBND tại đây: QD453

Các tin khác