Điện Lực Quảng Trị: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong "Năm an toàn lao động"

16:49, Thứ Năm, 5-3-2020

Nhận thức rõ tai nạn lao động nói chung, tai nạn điện nói riêng thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với người lao động cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì vậy tại Nghị quyết số 713/ NQ-EVNCPC, ngày 19/12/2019 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chọn chủ đề năm 2020 là “Năm an toàn lao động”.

Tiếp tục các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đã thực hiện và triển khai chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung về chủ đề “Năm an toàn lao động”, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm an toàn lao động 2020”. Thực tế ngành điện là một trong những ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong lao động. Vì vậy, PC Quảng Trị luôn coi trọng chỉ tiêu cam kết thi đua trong nhiệm vụ kế hoạch hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc. Theo đó các đơn vị trực thuộc ký cam kết giao ước thi đua “Không vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), nói không với tai nạn lao động, công nhân có quyền từ chối làm việc nếu không đảm bảo an toàn”…

Bên cạnh đó, công ty thực hiện bồi dưỡng, tập huấn, kiểm tra công tác an toàn, kiểm tra sát hạch và cấp thẻ an toàn cho người lao động, cán bộ quản lý ở các đơn vị; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định. Đặc biệt tổ chức công đoàn đã phối hợp lãnh đạo công ty quán triệt công tác an toàn trong lao động sản xuất, nâng cao nhận thức cho người lao động về trách nhiệm công việc phải luôn gắn liền với hạnh phúc gia đình. Từ đó, mỗi công nhân phải biết tự bảo vệ mình, đồng nghiệp và an toàn lao động là trên hết. Ngoài ra công ty cũng đã trang bị nhiều phương tiện cơ giới như xe thang, xe gàu để giảm thiểu công việc leo cao cho công nhân nhằm nâng cao hệ số an toàn và tăng năng suất lao động. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhỡ, kiểm tra, giám sát và có chế tài thưởng, phạt nghiêm minh, kịp thời, tạo sự yên tâm cho công nhân khi thực hiện công việc được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác hằng năm của cấp trên giao.

Riêng đối với Điện lực Đông Hà đã chọn chủ đề hành động là “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo các phòng ban, tổ đội, cán bộ an toàn chuyên trách và người lao động triển khai đầy đủ các biện pháp phòng tránh, ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất, kinh doanh; tổ chức phổ biến kịp thời đến người lao động các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, PC Quảng Trị về chủ đề “Năm an toàn lao động”. Các phòng kế hoạch-kỹ thuật, cán bộ an toàn chuyên trách, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất thực hiện nghiêm túc công tác giao ban an toàn định kỳ, đột xuất; triển khai kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị sản xuất, công tác đảm bảo toàn lao động ngay từ đầu giờ làm việc hằng ngày tại tất cả các bộ phận lao động trực tiếp.

Đối với những phần việc có phân công người kiểm tra, giám sát an toàn, người được giao nhiệm vụ giám sát phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; chỉ đạo xử lý kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện sau kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác khảo sát hiện trường trước khi lập/cấp phiếu công tác. Đối với công nhân trước khi thực hiện công việc phải chuẩn bị đầy đủ trang cụ an toàn, dụng cụ thi công phù hợp, nắm rõ phần việc được giao, khi làm việc trên lưới điện hạ thế không cắt điện, bắt buộc phải sử dụng găng tay cách điện hạ áp; tuyệt đối nghiêm cấm công nhân làm việc mà không có lệnh công tác, phiếu thao tác. Đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ quản lý, người lao động không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo trình tự quy trình, biện pháp an toàn đã được quy định.

Tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến bộ tiêu lệnh an toàn điện của Tổng công ty đến tất cả người lao động và niêm yết tại các vị trí ở các phòng/ban, tổ, đội sản xuất ở những vị trí thích hợp, dán tiêu lệnh an toàn trên các xe ô tô chuyên dụng thi công, sửa chữa công trình điện, để người lao động hằng ngày trong quá trình sinh hoạt, làm việc nhìn thấy và ghi nhớ để thực hiện nhằm tránh các hành vi mất an toàn. Triển khai kịp thời, có hiệu quả trong việc họp phổ biến, phân tích nguyên nhân, diễn biến các vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại các đơn vị theo chỉ đạo của cấp trên, với yêu cầu 100% người lao động trong đơn vị tham gia. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Duy trì tốt việc sinh hoạt đầu giờ tại tổ, đội sản xuất, để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công nhân nâng cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân và đồng nghiệp theo đúng quy định. Tại sinh hoạt đầu giờ, công nhân trước khi đi làm phải được nắm rõ những phần việc, vị trí được giao thực hiện để có sự chuẩn bị đầy đủ về công cụ thi công và biện pháp an toàn.

Với mục đích không để xảy ra tai nạn lao động trong năm 2020 và các năm tiếp theo, PC Quảng Trị đã triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về an toàn lao động. Nhưng rõ ràng muốn đảm bảo an toàn cho người lao động, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn và phát động thi đua thì hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn là một trong những hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mà pháp luật đã quy định.

Nguồn: https://pcquangtri.cpc.vn/

Các tin khác