Cho phép CBCNV của ngành điện đi lại để phục vụ điều hành sản xuất điện

16:40, Thứ Ba, 21-4-2020

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, ngày 21/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1783/UBND-CN về việc cho phép CBCNV của ngành điện đi lại để phục vụ thi công, quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đi lại trên địa bàn để đảm bảo thi công, quản lý, vận hành, sửa chữa sự cố đường dây truyền tải điện, các trạm biến áp và sửa chữa sự cố điện trong nhân dân.

Các đơn vị, CBCNV ngành điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thi công, quản lý, vận hành sửa chữa lưới điện trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 theo đúng quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh Quảng Trị. Căn cứ kế hoạch công việc, các đơn vị thông báo về thời gian, địa bàn hoạt động, số người kèm khai báo y tế (đặc biệt là từ các địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch) và các vấn đề liên quan về BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố, thị xã để phối hợp hoạt động (văn bản kèm theo).

Các tin khác