PC Quảng Trị tổ chức đào tạo nhận thức hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI

9:9, Thứ Hai, 25-5-2020

Ngày 20/5/2020, PC Quảng Trị phối hợp với Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman tổ chức chương trình đào tạo nhận thức hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI cho các đơn vị trong Công ty. Chương trình đào tạo theo hình thức trực tuyến từ phòng họp Công ty đến điểm cầu các Điện lực và Trạm điện Cồn Cỏ.

Theo chương trình đào tạo nhận thức hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI, Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Học viện chiến lược và Nhân sự Kingsman đã truyền đạt đầy đủ các nội dung: Tổng quan về BSC (thẻ điểm cân bằng) và KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc); giới thiệu mục đích sử dụng KPI, các công cụ và phương pháp cần thiết để xây dựng KPI; hướng dẫn cách triển khai xây dựng KPI cho tổ chức, bộ phận và cá nhân,….

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, là hệ thống các tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Việc sử dụng KPI góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn.

Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI giúp lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách thực hiện KPI của các đơn vị trực thuộc Công ty hiểu rõ được vai trò, giá trị mà KPI mang đến cho từng cá nhân nói riêng và Công ty nói chung, cũng như cách để áp dụng hệ thống vào quá trình đánh giá hiệu quả công việc.

Dự kiến, PC Quảng Trị sẽ triển khai đưa vào hoạt động hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI và phần mềm KSOP trong tháng 6/2020.

Nguồn: https://pcquangtri.cpc.vn/

Các tin khác