Thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang thuê đất thực hiện dự án

16:19, Thứ Tư, 29-4-2020

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng khai thác mỏ titan sa khoáng tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.

Theo đó, thu hồi 35.064 m2 đất bằng chưa sử dụng, do UBND xã Gio Mỹ quản lý, gồm các thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 04 của xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh để cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang thuê đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng khai thác mỏ titan sa khoáng tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thời hạn thuê đất: 30 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Để được khai thác, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang phải chấp hành các quy định theo quyết định cho phép khai thác và các quy định pháp luật có liên quan; làm việc với Sở Công Thương để điều chỉnh thiết kế giai đoạn khai thác mỏ phù hợp với thực tế trước khi xây dựng cơ bản mỏ; đồng thời khẩn trương lập các thủ tục, hồ sơ có liên quan chuyển đổi đất, rừng để thuê đất đối với phần diện tích đất còn lại…(Quyết định kèm theo).

Các tin khác