Thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thuê đất thực hiện dự án

14:54, Thứ Hai, 12-10-2020

Ngày 09/10/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án: Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, thu hồi 18.929 m2 đất bằng chưa sử dụng và đất thủy lợi do UBND xã Gio Hải quản lý, thuộc thửa số 263/1, 356/1, 438/1, 438/3, 476 - tờ bản đồ địa chính số 11 của xã Gio Hải, huyện Gio Linh để cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thuê đất thực hiện dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải. Trong đó, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thuê 18.831 m2  đất để thực hiện dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải với thời hạn thuê đất đến ngày 08/5/2070, hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Phần diện tích 98 m2 đất còn lại (được thu hồi tại Điều 1 của Quyết định 2930/QĐ-UBND) thuộc quy hoạch mở đường giao thông, giao UBND xã Gio Hải quản lý theo quy hoạch cho đến khi có dự án mới.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan… (Văn bản kèm theo).

Các tin khác