Cho Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị thuê 3.993 m2 đất để thực hiện dự án

21:42, Thứ Sáu, 25-9-2020

Ngày 24/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án: Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị; hạng mục: Đường vào Nhà máy.

Theo đó, cho Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị thuê 3.993 m2 đất, thuộc thửa số 48 – tờ bản đồ địa chính số 07 của xã Gio Thành (nay thuộc xã Gio Hải), huyện Gio Linh để thực hiện dự án: Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị; hạng mục: Đường vào Nhà máy với thời hạn thuê đất đến ngày 08/6/2068; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê đất thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (văn bản kèm theo).

Các tin khác