Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai 100 triệu đồng

8:18, Thứ Hai, 2-11-2020

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đã ủng hộ 100 triệu đồng để kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đã ủng hộ 100 triệu đồng

 Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ, đã thông tin cho đoàn tỉnh hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh, cảm ơn những tình cảm của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.

Tính đến chiều nay 31/10/2020, tổng số tiền và hàng hóa đăng ký ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt của các tổ chức, cá nhân dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoảng trên 60 tỉ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phân bổ toàn bộ hàng hóa về các địa phương để kịp thời cấp phát cho Nhân dân, đối với tiền mặt ngoài các trường hợp hỗ trợ khẩn cấp và các mệnh thường quân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để trao trực tiếp người dân trong tỉnh. Được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bước đầu đã chuyển 4 tỷ đồng về 10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho người dân địa phương.

Nguồn: http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn/

Các tin khác