Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu

17:9, Thứ Năm, 24-12-2020

Ngày 23/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất có rừng và đất trống quy hoạch đất lâm nghiệp (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu.

Ảnh minh họa

Theo đó, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích phi nông nghiệp tại tiểu khu 675T, 692  xã Hướng Tân và tiểu khu 761S thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Liệu (đợt 2), cụ thể:

- Diện tích 1,6209 ha;

- Đối tượng: đất quy hoạch rừng phòng hộ, trong đó rừng trồng 1,3482 ha, đất trống 0,2727 ha;

- Hiện trạng: rừng trồng vào các năm 2001, 2003, 2004, 2010, 2015, trồng bằng các loài cây Thông, Trẩu, Keo do BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông quản lý.

- Thời hạn chuyển đổi: theo thời gian hoạt động của dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác