Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp

10:28, Thứ Năm, 17-12-2020

Với mục tiêu xây dựng nhà máy điện gió để sản xuất điện từ năng lượng gió, dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp của Công ty Cổ phần Điện gió Thành An (địa chỉ: huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 3588/QĐ-UBND).

Ảnh minh họa

Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp có tổng vốn đầu tư là 1.696 tỷ đồng, công suất dự kiến 38MW, địa điểm thực hiện dự án là tại xã Tân Hợp và xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với diện tích đất đề xuất sử dụng là 24,0 ha (trong đó, diện tích sử dụng đất có thời hạn là 12,9 ha; diện tích sử dụng đất tạm thời là 11,1 ha). Sản lượng điện hàng năm dự kiến 150,0 triệu kWh.

Về quy mô xây dựng của dự án: xây dựng 10 tuabin gió công suất thiết kế mỗi tuabin P=3,8MW và hệ thống điện trung áp đấu nối các tuabin vào trạm biến áp nâng; xây dựng 01 trạm biến áp nâng 35/110 kV công suất 45MVA; xây dựng đường dây 110kV dài khoảng 5.0 km; mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 110 kV tại Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo; xây dựng đường giao thông vào dự án, nhà làm việc…

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư… (văn bản kèm theo).

Các tin khác