Cho phép Công ty TNHH Minh Phúc khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường

20:14, Thứ Hai, 28-12-2020

Ngày 28/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc cho phép khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ảnh minh họa

Theo đó, cho phép Công ty TNHH Minh Phúc được khai thác cát, sỏi lòng sông Đakrông làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát, sỏi TH4 – khu vực 1 thuộc xã Mò Ó (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) với diện tích khu vực khai thác dự kiến 3,56 ha; mức sâu khai thác từ mức 2,83m đến mức 2,96 m; trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác 63.903 m3 cát, sỏi; công suất khai thác 12.000 m3 cát, sỏi/năm; thời gian khai thác từ 7h đến 17h hàng ngày; thời hạn khai thác 05 năm 7 tháng (trong đó, thời gian xây dựng cơ bản mỏ 03 tháng).

Công ty TNHH Minh Phúc chỉ được phép tiến hành hoạt động khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Quyết định này…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác