Quyết định thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Gio An

13:47, Thứ Ba, 5-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3912/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Gio An, huyện Gio Linh.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Theo đó, thu hồi 543.362 m2 đất trong tổng diện tích 9.330.461 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý, sử dụng tại xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với lý do thu hồi là do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương quản lý để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 21/10/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/12/2020.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị có nhiệm vụ xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý và thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác