Cho Công ty Cổ phần SeCo thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án

15:41, Thứ Năm, 31-12-2020

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 3867/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần SeCo thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2, hạng mục đường vào nhà máy và đường dây điện 22kV.

Ảnh minh họa

Theo đó, cho Công ty Cổ phần SeCo thuê 2.718 m2 đất, gồm các thửa thuộc tờ bản đồ địa chính số 10, tỷ lệ 1/2.000 của xã Gio Thành (nay là xã Gio Hải), huyện Gio Linh để thực hiện dự án: Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2 (hạng mục: đường vào Nhà máy và đường dây điện 22kV) với thời hạn thuê đất đến ngày 22/02/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 30/10/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/12/2020.

Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa mà Công ty Cổ phần SeCo không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác