Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án

22:34, Thứ Năm, 31-12-2020

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 3866/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1; hạng mục đường vào nhà máy, ngăn lộ mở rộng TBA 110kV và đường dây điện 110kV.

Ảnh minh họa

Theo đó, cho Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành thuê 3.163 m2 đất, thuộc thửa số 90 - tờ bản đồ địa chính số 05 của xã Gio Quang, thửa số 26 - tờ bản đồ địa chính số 20 của xã Gio Việt, thửa số 53 - tờ bản đồ địa chính số 10 và thửa số 209 - tờ bản đồ địa chính số 23 của xã Gio Hải (huyện Gio Linh) để thực hiện dự án: Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1 (hạng mục: đường vào Nhà máy, ngăn lộ mở rộng TBA 110kV và đường dây điện 110kV) với thời hạn thuê đất đến ngày 22/02/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 30/10/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 23/12/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa mà Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác