Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Minh Anh thuê 123.507 m2 đất để thực hiện dự án

13:46, Thứ Ba, 5-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3905/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH Minh Anh thuê đất thực hiện dự án: Khu nuôi hàu sữa thương phẩm trên dây – Bắc Phước.

Ảnh minh họa

Theo đó, thu hồi 123.507 m2 đất sông suối do UBND xã Triệu Phước quản lý, thuộc thửa số 2 - tờ bản đồ địa chính số 02 và thửa số 18 - tờ bản đồ địa chính số 05 (tỷ lệ 1/2000) của xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) để cho Công ty TNHH Minh Anh thuê đất thực hiện dự án Khu nuôi hàu sữa thương mại trên dây – Bắc Phước.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Minh Anh thuê 123.507 m2  đất để thực hiện dự án với thời hạn thuê đất đến ngày 03/9/2060 (40 năm kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư); hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/5.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 27/9/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/12/2020.

Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Minh Anh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác