Đồng ý cho Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng thuê đất để thực hiện dự án

13:46, Thứ Ba, 5-1-2021

Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất mộc dân dụng – ván ép phủ phim tại Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 04/01/2021.

Một góc thị trấn Ái Tử (ảnh: http://trieuphong.quangtri.gov.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng thuê 4.512 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong (thuộc thửa số 26 – tờ bản đồ địa chính số 01 của thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất mộc dân dụng – ván ép phủ phim với thời hạn thuê đất đến ngày 07/8/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong lập ngày 05/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 25/12/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Sản xuất chế biến gỗ Huy Hoàng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác