Cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê 4.061m2 đất để thực hiện dự án

16:33, Thứ Sáu, 8-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê đất để thực hiện dự án Điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng huyện và thương mại dịch vụ khu du lịch sinh thái Trà Lộc.

Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc (ảnh: http://hailang.quangtri.gov.vn/)

Theo đó, thu hồi 4.440 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) quản lý để cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê đất thực hiện dự án Điểm trưng bày sản phẩm đặc trưng huyện và thương mại dịch vụ khu du lịch sinh thái Trà Lộc.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hải Xuân thuê 4.061m2 đất, thuộc thửa số 1112 – tờ bản đồ địa chính số 31 (tỷ lệ 1/2.000) của xã Hải Hưng để thực hiện Dự án với thời hạn thuê đất đến ngày 17/4/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Lăng lập ngày 25/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/01/2021.

Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Hải Xuân không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác