Cho Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3

21:59, Thứ Năm, 7-1-2021

Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 tại Quyết định số 3961/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng thuê 10.649 m2 đất của xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án: Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 (đợt 2), trong đó: diện tích đất để xây dựng công trình 3.665 m2 (bao gồm đất công trình năng lượng 1.982 m2, đất giao thông 1.683 m2); diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình 6.984 m2.

Thời hạn thuê đất: đối với đất để xây dựng công trình, thời hạn đến ngày 18/02/2069; đối với đất phục vụ xây dựng công trình (tạm thời), thời hạn đến khi hoàn thành dự án (tháng 6/2021). Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 30/12/2020.

Sau 12 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa mà Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác