Cho Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên thuê đất để thực hiện dự án

17:6, Thứ Ba, 12-1-2021

Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên tại Quyết định số 51/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên thuê 164.153 m2 đất của xã Tân Thành và xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) để thực hiện dự án: Nhà máy điện gió Phong Nguyên, trong đó: tại xã Tân Thành 72.596 m2; tại xã Hướng Phùng 91.557 m2 với thời hạn thuê đất đến ngày 20/9/2069. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 – Miền Bắc lập ngày 25/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/01/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác