Đồng ý cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 12

9:52, Thứ Bảy, 23-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 12.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung chuyển mục đích sử dụng 1.750m2 đất của xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung thuê 1.750m2 đất này để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 12 với thời hạn thuê đất đến ngày 17/4/2070 (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1013/QĐ-UBND).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Vị trí, ranh giới chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 24/11/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 11/01/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng theo mục tiêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác