Cho phép Công ty TNHH Tâm Thơ chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO

10:1, Thứ Sáu, 22-1-2021

Công ty TNHH Tâm Thơ vừa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO (đợt 3) tại Quyết định số 159/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH Tâm Thơ chuyển mục đích sử dụng 781m2 đất (thuộc thửa số 904- tờ bản đồ địa chính số 13) của xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, cho Công ty TNHH Tâm Thơ thuê 781m2 đất này để thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO với thời hạn thuê đất đến ngày 19/02/2069.

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 25/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 07/01/2021.

Công ty TNHH Tâm Thơ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện dự án.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác