Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án

8:21, Thứ Tư, 27-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và Khu dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 11.744 m2 đất (đất trồng cây lâu năm, đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất bằng chưa sử dụng) do UBND xã Gio Sơn (huyện Gio Linh) quản lý để cho Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu và Khu dịch vụ tổng hợp Ngọc Anh.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị thuê 6.567 m2 đất (thuộc thửa số 127 – tờ bản đồ địa chính số 9 (tỷ lệ 1/2.000)) của xã Gio Sơn để thực hiện Dự án với thời hạn thuê đất đến ngày 07/9/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 31/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 22/01/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

Phần diện tích 5.117 m2 đất còn lại, thuộc quy hoạch mở đường giao thông và hành lang an toàn giao thông, Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Quảng Trị có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để tạo lối vào khu đất và giao UBND xã Gio Sơn quản lý phần đất này theo quy hoạch và mục đích đã được xác định.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác