Thu hồi, chuyển đổi 33.287 m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (đợt 3)

10:17, Thứ Tư, 27-1-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng và đất trống quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (đợt 3).

Ảnh minh họa

Theo đó, diện tích thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng và đất trống quy hoạch lâm nghiệp để xây dựng Nhà máy điện gió Tân Linh theo Quyết định là 33.287 m2 đất.

Trong đó, đất có rừng 29.691 m2; đất trống quy hoạch lâm nghiệp 3.596 m2.

Toàn bộ diện tích đất thu hồi do BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông quản lý. Vị trí ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa lập ngày 12/01/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 21/01/2021.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi đất…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác