Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – 48MW

8:38, Thứ Năm, 4-2-2021

Dự án Nhà máy điện gió Liên Lập - 48MW đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 199/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 852/QĐ-UBND ngày 17/4/2020. Dự án do Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập, có địa chỉ trụ sở tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 254/UBND-CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (chứng nhận thay đổi lần 2: ngày 02/02/2021); theo đó, dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – 48MW được triển khai thực hiện tại xã Tân Liên, xã Tân Lập, xã Hướng Tân và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.973 tỷ đồng; công suất thiết kế 12 tuabin gió, công suất mỗi tuabin gió khoảng 4MW, tổng công suất 48MW, điện lượng trung bình là 158,8GWh/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng 48 ha.

Tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch: quý II/2020, khởi công và thi công công trình; quý III/2021, hoàn thành phát điện.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 24/01/2019... (chi tiết văn bản).

Các tin khác