Công ty TNHH may xuất khẩu Cảnh Lộc thuê đất để thực hiện dự án Xưởng may xuất khẩu Cảnh Lộc

14:45, Thứ Sáu, 5-2-2021

Công ty TNHH may xuất khẩu Cảnh Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Xưởng may xuất khẩu Cảng Lộc tại Quyết định số 271/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH may xuất khẩu Cảnh Lộc chuyển mục đích sử dụng 3.424 m2 đất tại thửa số 587 – tờ bản đồ số 47, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Đồng thời, cho Công ty TNHH may xuất khẩu Cảnh Lộc thuê 3.424 m2 đất này để xây dựng Xưởng may xuất khẩu Cảnh Lộc với thời hạn thuê đất đến ngày 09/01/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; vị trí, ranh giới chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 31/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 26/01/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH may xuất khẩu Cảnh Lộc phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng theo mục tiêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.