Công ty xăng dầu Quảng Trị thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 43

14:44, Thứ Sáu, 5-2-2021

Công ty xăng dầu Quảng Trị vừa được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 43 tại Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 04/02/2021.

Bản đồ CHXD Petrolimex (nguồn: https://quangtri.petrolimex.com.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty xăng dầu Quảng Trị chuyển mục đích sử dụng 867 m2 đất tại thửa số 419 – tờ bản đồ số 32, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, cho Công ty xăng dầu Quảng Trị thuê 867m2 đất này để  xây dựng cửa hàng xăng dầu số 43 với thời hạn thuê đất đến ngày 03/7/2070 (theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1758/QĐ-UBND); hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; vị trí, ranh giới chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 14/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20/01/2021.

UBND tỉnh thu hồi phần diện tích 47m2 đất, Công ty đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, được xác định thuộc quy hoạch đường giao thông (không được phép chuyển mục đích sử dụng đất) và giao UBND thị trấn Hồ Xá quản lý theo mục đích đã được xác định, đúng quy định của pháp luật.

Công ty xăng dầu Quảng Trị phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng theo mục tiêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định mà Công ty xăng dầu Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác