Thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty cổ phần điện gió Hướng Tân thuê tại xã Hướng Tân

17:2, Thứ Hai, 8-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty cổ phần điện gió Hướng Tân thuê, tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 7.692m2 đất trong tổng diện tích 278.124m2 đất UBND tỉnh đã cho Công ty cổ phần điện gió Hướng Tân thuê tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và tại Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 09/11/2020, thuộc xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa) với lý do thu hồi: Công ty cổ phần điện gió Hướng Tân trả lại đất cho Nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng do điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án.

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 10/8/2020, ngày 31/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 25/8/2020 và ngày 29/01/2021.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.