Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất thực hiện dự án

9:18, Thứ Hai, 8-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 343/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chuyển đổi 7.528m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 10, 28 của xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (đã được UBND huyện Gio Linh thu hồi tại Quyết định số 264/QĐ-UBND) để thực hiện dự án Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuê 6.356 m2  đất của xã Trung Sơn để thực hiện dự án Cây xăng dầu và Dịch vụ tổng hợp Trung Sơn với thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/9/2068; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Phần diện tích 2.020m2 đất, thuộc hành lang giao thông và mở đường để người dân sản xuất, giao UBND xã Trung Sơn quản lý.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.